Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Oct 24, 2019

De meeste mensen vandaag de dag hebben niet in de gaten dat ze hun batterij nooit 100% vol is. Dat komt omdat ze niet (meer) weten hoe het is om super fit en energiek te zijn.  

Dit komt pas weer op het moment dat er contrast gemaakt wordt. Dit kan door goed voor jezelf te zorgen op alle mogelijke manieren. 

Een van die manieren is door het meten van een paar basiselementen en daar dan vervolgens actie op ondernemen.  

Welke elementen dit zijn. Wat je eraan hebt en wat je er mee kunt hoor je in de volgende video.