Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Feb 14, 2020

Je kent de volgende uitspraak misschien wel: Je krijgt wat je tolereert. En dat is echt zo zijn wij de laatste tijd helaas weer meerdere keren achtergekomen. Daarom gaan we in deze aflevering dieper in op het feit dat de meeste mensen simpelweg veel te veel tolereren waardoor ze nu nog niet zijn daar waar ze hadden kunnen zijn. Hoe dat komt en wat je er aan kunt doen vertellen we inclusief enkele eigen, pijnlijke en ook wel herkenbare voorbeelden.