Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Apr 24, 2020

Alleen maar mensen om je heen verzamelen die veel verder zijn is niet werkbaar. Alleen maar mensen om je heen verzamelen die veel minder ver zijn dan jij is niet werkbaar. Alleen maar mensen om je heen verzamelen die even ver zijn is ook niet werkbaar. Wat is dan wel werkbaar? Dat bespreken we in deze afleveringen met een paar praktische voorbeelden om het direct bij je te laten landen.