Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Jul 28, 2020

Regelmatig spreken wij over identiteit. De positie waar je vanuit komt ofwel de rol die je aanneemt per situatie. Dit komt vanuit jezelf. Daar tegenover staat de zogenaamde Publieke Identiteit. Hoe anderen jou zien en wat voor invloed dat kan hebben op je leven en zeker ook op je business. Welke Publieke Identiteit er uiteindelijk aan heeft bijgedragen dat wij nu op tv komen en hoe jij dit op jouw manier kunt toepassen hoor je in deze aflevering.