Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


May 21, 2021

De bevalling van onze zoon Jayson duurde zo'n 72 uur in totaal. Het loslaten, letterlijk in dit geval, lukte niet zo goed. Omdat heel veel mensen worstelen met het durven loslaten, van wat dan ook. Hebben we hierover een podcast opgenomen met als rode draad de marathon bevalling van Jeanet. Ook vandaag weer met waardevolle inzichten en lessen voor jou als luisteraar. Met als resultaat dat je makkelijker dingen gaat loslaten zodat je meer rust en ruimte krijgt.