Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Jun 29, 2021

Als je geen probleem oplost of een behoefte bevredigd heb je geen business. Dat is dan ook de reden dat veel ondernemers geen business hebben. Hoe je dit oplost hoor je in deze korte aflevering van John.