Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Nov 30, 2021

Iedereen liegt. Jij, ik. Iedereen.

De ene persoon wat meer dan de ander.

Pas geleden zat John in een prospect gesprek met Fred.
Over liegen gesproken.

Fred bleek na een half uur flink gelogen te hebben.

Waarover Fred heeft gelogen…
…welke gevolgen dit kan hebben voor hem

En wat jij hiervan kun leren hoor je in deze aflevering van John