Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Dec 17, 2021

Wat ging goed in 2021? Wat hadden we beter niet of anders kunnen doen? Welke keuzes hebben we gemaakt? Hoe pakte die keuzes uit? Dit en meer hoor je van John en Jeanet tijdens hun terugblik op 2021. Geen saai verhaal maar een leuke aflevering met heel veel leerzame punten voor jou als luisteraar.