Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Apr 1, 2022

Als leider wil je voorkomen dat je zelf hele tijd repeterend werk moet blijven doen als iemand anders dat ook van je over kan nemen. In deze aflevering nemen John & Jeanet je mee in onder andere de strategie rondom het beestachtige evenement. Met de focus op het in een keer "repeatable" neerzetten. Inclusief tips hoe je kunt bouwen aan een key partner strategie waardoor je ogenschijnlijk 'moeiteloos' steeds meer voor elkaar krijgt.