Preview Mode Links will not work in preview mode

Lifestyle of Business podcast


Dec 23, 2017

Ik merk dat veel ondernemers niet precies weten hoe de basis van hun bedrijf in elkaar steekt. 

Dat klinkt vreemd, maar is echt waar. Zoveel van hen weten bijvoorbeeld niet waar hun grootste winst vandaan komt, waar hun grootste kostenpost zit of waarom het nou loopt zoals het loopt. 

Vandaag gaan we het hebben over de reden dat jij dus nu te weinig verdient en hoe je deze winst wél kan gaan pakken! 

 

https://www.kickassleven.nl